Ανακομιδή λειψάνων Αγίου Λαζάρου

Θεία λειτουργία

19 Οκτωβρίου 2013