ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

(κάντε κλικ στην ημερομηνία για να μεταφερθείτε στο κείμενο)


 
Προεόρτια τῆς Μεταμορφώσεως ΚΥΡΙΑΚΗ 5 Αὐγούστου 2018

 

Φωτίου καί Ἀνικήτου μαρτύρων ΚΥΡΙΑΚΗ 12 Αὐγούστου 2018

 

Μετά τήν Ἑορτήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ΚΥΡΙΑΚΗ 19 Αὐγούστου 2018

 

Ἀδριανοῦ καί Ναταλίας μαρτύρων ΚΥΡΙΑΚΗ 26 Αὐγούστου 2018

 


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ Ἰώβ πολυάθλου ΚΥΡΙΑΚΗ 6 Μαΐου 2018

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ Γλυκερίας μάρτυρος 13 Μαΐου 2018

 

Τῶν Ἁγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ΚΥΡΙΑΚΗ 20 Μαΐου 2018

 

ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 Μαΐου 2018

 


 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 1η Ἀπριλίου 2018

 

Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Ἡ Ζωηφόρος Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 Ἀπριλίου 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ Ἡ ψηλάφησις τοῦ Ἁγίου ἀποστόλου Θωμᾶ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 Ἀπριλίου 2018

ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22 Ἀπριλίου 2018

 

ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ Ἰάσονος καί Σωσιπάτρου ἀποστόλων ΚΥΡΙΑΚΗ 29 Ἀπριλίου 2018

 


 

Β΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ, Γερασίμου Ἰορδανίτου ΚΥΡΙΑΚΗ 4 Μαρτίου 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) ΚΥΡΙΑΚΗ 11 Μαρτίου 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἰωάννου Ὁσίου τοῦ συγγραφέως τῆς Κλίμακος ΚΥΡΙΑΚΗ 18 Μαρτίου 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 Μαρτίου 2018

 


ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ, Σοφονίου προφήτου Θεοδούλου ὁσίου – ΚΥΡΙΑΚΗ 3 Δεκεμβρίου 2017

Ι΄ ΛΟΥΚΑ, Μηνᾶ τοῦ Καλλικελάδου Ἑρμογένους καί Εὐγράφου μαρτύρων – ΚΥΡΙΑΚΗ 10 Δεκεμβρίου 2017

ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ, ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ Δανιήλ τοῦ Προφήτου καί τῶν Ἁγίων Τριῶν Παίδων, Διονυσίου Αἰγίνης τοῦ θαυματουργοῦ – ΚΥΡΙΑΚΗ 17 Δεκεμβρίου 2017

ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ –
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 Δεκεμβρίου 2017

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ Τῶν Θεοπατὀρων Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορος, Δαβίδ τοῦ Βασιλέως καί Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου – ΚΥΡΙΑΚΗ 31 Δεκεμβρίου 2017

 


Ε΄ ΛΟΥΚΑ, Γαλακτίωνος καί Ἐπιστήμης μαρτύρων – ΚΥΡΙΑΚΗ 5 Νοεμβρίου 2017

Η΄ ΛΟΥΚΑ, Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, Νείλου ὁσίου – ΚΥΡΙΑΚΗ 12 Νοεμβρίου 2017

Θ΄ ΛΟΥΚΑ, Ἀβδιού προφήτου, Βαρλαάμ, Ἡλιοδώρου, Ἀνθίμου μαρτύρων- ΚΥΡΙΑΚΗ 19 Νοεμβρίου 2017

ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ, Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος Ἀλυπίου τοῦ Κιονίτου, Νίκωνος τοῦ Μετανοεῖτε ὁσίων – ΚΥΡΙΑΚΗ 26 Νοεμβρίου 2017


 B΄ ΛΟΥΚΑ, Πάντων τῶν ἐν Κύπρῳ διαλαμψάντων ἁγίων, Ἀνανίου Ἀποστόλου Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ – ΚΥΡΙΑΚΗ 1η Ὀκτωβρίου 2017

 Γ΄ ΛΟΥΚΑ Πελαγίας, Ταϊσίας ὁσίων, Πελαγίας τῆς παρθένου – ΚΥΡΙΑΚΗ 8 Ὀκτωβρίου 2017

 Δ΄ ΛΟΥΚΑ, Τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου – ΚΥΡΙΑΚΗ 15 Ὀκτωβρίου 2017

  ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ, Ἀβερκίου ἰσαποστόλου Εὐλαλίου ἐπισκόπου Λαμπούσης τῆς Κύπρου – ΚΥΡΙΑΚΗ 22 Ὀκτωβρίου 2017

  Ζ΄ ΛΟΥΚΑ, Ἀναστασίας ὁσιομάρτυρος – ΚΥΡΙΑΚΗ 29 Ὀκτωβρίου 2017

 


 ΙΓ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἀνθίμου Ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Νικομηδείας, Πολυδώρου νεομάρτυρος – ΚΥΡΙΑΚΗ 3 Σεπτεμβρίου 2017

 ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυμφοδώρας μαρτύρων – ΚΥΡΙΑΚΗ 10 Σεπτεμβρίου 2017

 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ, Σοφίας, Πίστεως, Ἀγάπης καί Ἐλπίδος μαρτύρων Ἡρακλειδίου ἐπ. Ταμασέων, Αὐξιβίου Σόλων – ΚΥΡΙΑΚΗ 17 Σεπτεμβρίου 2017

Α΄ ΛΟΥΚΑ, Θέκλης μεγαλομάρτυρος καί ἰσαποστόλου, Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου – ΚΥΡΙΑΚΗ 24 Σεπτεμβρίου 2017

 


 ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ποιμένος ὁσίου, Φανουρίου νεοφανοῦς μάρτυρος – ΚΥΡΙΑΚΗ 27 Αὐγούστου 2017

 ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ρηγίνου καί Ὀρέστου Μεγαλομαρτύρων – ΚΥΡΙΑΚΗ 20 Αὐγούστου 2017

 Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ – ΚΥΡΙΑΚΗ 13 Αὐγούστου 2017

 Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ – ΚΥΡΙΑΚΗ 6 Αὐγούστου 2017


 

 Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Σίλα, Σιλουανοῦ, Κρήσκεντος, Ἐπαινετοῦ, Ἀνδρονίκου άποστόλων – ΚΥΡΙΑΚΗ 30 Ἰουλίου 2017

 Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Θύρσου ἐπισκόπυ Καρπασίας – ΚΥΡΙΑΚΗ 23 Ἰουλίου 2017

 Τῶν Ἁγίων 630 Θεοφόρων Πατέρων τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου – ΚΥΡΙΑΚΗ 16 Ἰουλίου 2017

 Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Παγκρατίου Ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Ταυρομενίας – ΚΥΡΙΑΚΗ 9 Ἰουλίου 2017

 Δ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ,Κατάθεσις Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου – ΚΥΡΙΑΚΗ 2 Ἰουλίου 2017Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Φεβρωνίας ὁσιομάρτυρος – ΚΥΡΙΑΚΗ 25 Ἰουνίου 2017


Λεοντίου μάρτυρος – ΚΥΡΙΑΚΗ 18 Ἰουνίου 2017


 ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ – ΚΥΡΙΑΚΗ 11 Ἰουνίου 2017


ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ – ΚΥΡΙΑΚΗ 4 Ιουνίου 2017

 


 

flower-21η Μαΐου 2016
Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ – Η Ζωηφόρος Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
flower-28 Μαΐου 2016
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ – Η ψηλάφησις τοῦ Ἁγίου ἀποστόλου Θωμᾶ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Εὐαγγελιστοῦ
flower-215 Μαΐου 2016
ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
Παχωμίου τοῦ Μεγάλου, Ἀχιλλείου Λαρίσης
flower-222 Μαΐου 2016
ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ
Βασιλίσκου μάρτυρος
flower-229 Μαΐου 2016
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ
Θεοδοσίας Ὁσιομάρτυρος

 


flower-23 Απριλίου 2016
Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ

flower-210 Απριλίου 2016
Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ

flower-217 Απριλίου 2016
Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ – Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας

flower-224 Απριλίου 2016
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

 


flower-26 Μαρτίου 2016
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ
Τῶν ἁγίων 42 μαρτύρων τῶν ἐν Ἀμορίῳ

flower-213 Μαρτίου 2016
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ
Ἀνακομιδή λειψάνων Νικηφόρου Πατρ. Κων/Πόλεως

flower-220 Μαρτίου 2016
ΚΥΡΙΑΚΗ Α’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ)

flower-227 Μαρτίου 2016
Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ


flower-27 Φεβρουαρίου 2016
ΙΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ταλάντων)
Παρθενίου ἐπισκόπου Λαμψάκου
flower-214 Φεβρουαρίου 2016
ΙΖ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ)
Αὐξεντίου ὁσίου, Φιλήμονος Γάζης
flower-221 Φεβρουαρίου 2016
ΙΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ (Τελώνου καί Φαρισαίου)
Ἒναρξις Τριῳδίου, Τιμοθέου τοῦ ἐν Συμβόλοις, Ζαχαρίου Ἰεροσολύμων
flower-228 Φεβρουαρίου 2016
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ ΛΟΥΚΑ(ΑΣΩΤΟΥ)
Βασιλείου ὁμολογητοῦ


flower-217 Ἰανουαρίου 2016
ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ (Δέκα λεπρῶν)
Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου ὁσίου
flower-224 Ἰανουαρίου 2016
ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ (ΤΥΦΛΟΥ)
Ξένης ὁσίας, Βαβύλα ἱερομάρτυρος
flower-231 Ἰανουαρίου 2016
ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ (ΖΑΚΧΑΙΟΥ)
Κύρου καί Ἰωάννου τῶν Ἀναργύρων


flower-220 Δεκεμβρίου 2015
ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

flower-213 Δεκεμβρίου
ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ, ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ, Εὐστρατίου, Αὐξεντίου, Εὐγενίου, Μαρδαρίου καί Ὁρέστου μαρτύρων, Λουκίας μάρτυρος

flower-26 Δεκεμβρίου 2015
Ι΄ ΛΟΥΚΑ, Νικολάου ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ

 


 

flower-215 Νοεμβρίου 2015
Η΄ ΛΟΥΚΑ, Γουρία, Σαμωνᾶ καί Ἀβίβου Μαρτύρων καί ὁμολογητῶν

flower-28 Νοεμβρίου 2015
Ζ΄ ΛΟΥΚΑ, Ἡ σύναξις τῶν ἀρχιστρατήγων Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί τῶν λοιπῶν ἀσωμάτων δυνάμεων

flower-21 Νοεμβρίου 2015
Ε΄ ΛΟΥΚΑ, Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ ἀναργύρων Δαυΐδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ ὁσίου

 


flower-225 Οκτωβρίου 2015
ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ, Μαρκιανοῦ καί Μαρτυρίου Μαρτύρων καί νοταρίων

flower-218 Οκτωβρίου 2015
† Γ΄ ΛΟΥΚΑ, Λουκᾶ τοῦ ἀποστόλου καί εὐαγγελιστοῦ

flower-211 Οκτωβρίου 2015
† Δ΄ ΛΟΥΚΑ, Τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου

flower-2

4 Οκτωβρίου 2015
† B΄ ΛΟΥΚΑ, Πάντων τῶν ἐν Κύπρῳ διαλαμψάντων ἁγίων, Ἱεροθέου ἐπισκόπου Ἀθηνῶν