ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

(κάντε κλικ στην ημερομηνία για να μεταφερθείτε στο κείμενο)


 
Προεόρτια τῆς Μεταμορφώσεως ΚΥΡΙΑΚΗ 5 Αὐγούστου 2018

 

Φωτίου καί Ἀνικήτου μαρτύρων ΚΥΡΙΑΚΗ 12 Αὐγούστου 2018

 

Μετά τήν Ἑορτήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ΚΥΡΙΑΚΗ 19 Αὐγούστου 2018

 

Ἀδριανοῦ καί Ναταλίας μαρτύρων ΚΥΡΙΑΚΗ 26 Αὐγούστου 2018

 


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ Ἰώβ πολυάθλου ΚΥΡΙΑΚΗ 6 Μαΐου 2018

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ Γλυκερίας μάρτυρος 13 Μαΐου 2018

 

Τῶν Ἁγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ΚΥΡΙΑΚΗ 20 Μαΐου 2018

 

ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 Μαΐου 2018

 


 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 1η Ἀπριλίου 2018

 

Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Ἡ Ζωηφόρος Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 Ἀπριλίου 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ Ἡ ψηλάφησις τοῦ Ἁγίου ἀποστόλου Θωμᾶ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 Ἀπριλίου 2018

ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22 Ἀπριλίου 2018

 

ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ Ἰάσονος καί Σωσιπάτρου ἀποστόλων ΚΥΡΙΑΚΗ 29 Ἀπριλίου 2018

 


 

Β΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ, Γερασίμου Ἰορδανίτου ΚΥΡΙΑΚΗ 4 Μαρτίου 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) ΚΥΡΙΑΚΗ 11 Μαρτίου 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἰωάννου Ὁσίου τοῦ συγγραφέως τῆς Κλίμακος ΚΥΡΙΑΚΗ 18 Μαρτίου 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 Μαρτίου 2018