ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

(κάντε κλικ στην ημερομηνία για να μεταφερθείτε στο κείμενο)


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ Ἰώβ πολυάθλου ΚΥΡΙΑΚΗ 6 Μαΐου 2018

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ Γλυκερίας μάρτυρος 13 Μαΐου 2018

 

Τῶν Ἁγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ΚΥΡΙΑΚΗ 20 Μαΐου 2018

 

ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 Μαΐου 2018

 


 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 1η Ἀπριλίου 2018

 

Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Ἡ Ζωηφόρος Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 Ἀπριλίου 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ Ἡ ψηλάφησις τοῦ Ἁγίου ἀποστόλου Θωμᾶ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 Ἀπριλίου 2018

ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22 Ἀπριλίου 2018

 

ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ Ἰάσονος καί Σωσιπάτρου ἀποστόλων ΚΥΡΙΑΚΗ 29 Ἀπριλίου 2018

 


 

Β΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ, Γερασίμου Ἰορδανίτου ΚΥΡΙΑΚΗ 4 Μαρτίου 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) ΚΥΡΙΑΚΗ 11 Μαρτίου 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἰωάννου Ὁσίου τοῦ συγγραφέως τῆς Κλίμακος ΚΥΡΙΑΚΗ 18 Μαρτίου 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 Μαρτίου 2018

 


ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ, Σοφονίου προφήτου Θεοδούλου ὁσίου – ΚΥΡΙΑΚΗ 3 Δεκεμβρίου 2017

Ι΄ ΛΟΥΚΑ, Μηνᾶ τοῦ Καλλικελάδου Ἑρμογένους καί Εὐγράφου μαρτύρων – ΚΥΡΙΑΚΗ 10 Δεκεμβρίου 2017

ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ, ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ Δανιήλ τοῦ Προφήτου καί τῶν Ἁγίων Τριῶν Παίδων, Διονυσίου Αἰγίνης τοῦ θαυματουργοῦ – ΚΥΡΙΑΚΗ 17 Δεκεμβρίου 2017

ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ –
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 Δεκεμβρίου 2017

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ Τῶν Θεοπατὀρων Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορος, Δαβίδ τοῦ Βασιλέως καί Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου – ΚΥΡΙΑΚΗ 31 Δεκεμβρίου 2017

 


Ε΄ ΛΟΥΚΑ, Γαλακτίωνος καί Ἐπιστήμης μαρτύρων – ΚΥΡΙΑΚΗ 5 Νοεμβρίου 2017

Η΄ ΛΟΥΚΑ, Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, Νείλου ὁσίου – ΚΥΡΙΑΚΗ 12 Νοεμβρίου 2017

Θ΄ ΛΟΥΚΑ, Ἀβδιού προφήτου, Βαρλαάμ, Ἡλιοδώρου, Ἀνθίμου μαρτύρων- ΚΥΡΙΑΚΗ 19 Νοεμβρίου 2017

ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ, Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος Ἀλυπίου τοῦ Κιονίτου, Νίκωνος τοῦ Μετανοεῖτε ὁσίων – ΚΥΡΙΑΚΗ 26 Νοεμβρίου 2017


 B΄ ΛΟΥΚΑ, Πάντων τῶν ἐν Κύπρῳ διαλαμψάντων ἁγίων, Ἀνανίου Ἀποστόλου Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ – ΚΥΡΙΑΚΗ 1η Ὀκτωβρίου 2017

 Γ΄ ΛΟΥΚΑ Πελαγίας, Ταϊσίας ὁσίων, Πελαγίας τῆς παρθένου – ΚΥΡΙΑΚΗ 8 Ὀκτωβρίου 2017

 Δ΄ ΛΟΥΚΑ, Τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου – ΚΥΡΙΑΚΗ 15 Ὀκτωβρίου 2017

  ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ, Ἀβερκίου ἰσαποστόλου Εὐλαλίου ἐπισκόπου Λαμπούσης τῆς Κύπρου – ΚΥΡΙΑΚΗ 22 Ὀκτωβρίου 2017

  Ζ΄ ΛΟΥΚΑ, Ἀναστασίας ὁσιομάρτυρος – ΚΥΡΙΑΚΗ 29 Ὀκτωβρίου 2017

 


 ΙΓ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἀνθίμου Ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Νικομηδείας, Πολυδώρου νεομάρτυρος – ΚΥΡΙΑΚΗ 3 Σεπτεμβρίου 2017

 ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυμφοδώρας μαρτύρων – ΚΥΡΙΑΚΗ 10 Σεπτεμβρίου 2017

 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ, Σοφίας, Πίστεως, Ἀγάπης καί Ἐλπίδος μαρτύρων Ἡρακλειδίου ἐπ. Ταμασέων, Αὐξιβίου Σόλων – ΚΥΡΙΑΚΗ 17 Σεπτεμβρίου 2017

Α΄ ΛΟΥΚΑ, Θέκλης μεγαλομάρτυρος καί ἰσαποστόλου, Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου – ΚΥΡΙΑΚΗ 24 Σεπτεμβρίου 2017

 


 ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ποιμένος ὁσίου, Φανουρίου νεοφανοῦς μάρτυρος – ΚΥΡΙΑΚΗ 27 Αὐγούστου 2017

 ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ρηγίνου καί Ὀρέστου Μεγαλομαρτύρων – ΚΥΡΙΑΚΗ 20 Αὐγούστου 2017

 Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ – ΚΥΡΙΑΚΗ 13 Αὐγούστου 2017

 Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ – ΚΥΡΙΑΚΗ 6 Αὐγούστου 2017


 

 Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Σίλα, Σιλουανοῦ, Κρήσκεντος, Ἐπαινετοῦ, Ἀνδρονίκου άποστόλων – ΚΥΡΙΑΚΗ 30 Ἰουλίου 2017

 Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Θύρσου ἐπισκόπυ Καρπασίας – ΚΥΡΙΑΚΗ 23 Ἰουλίου 2017

 Τῶν Ἁγίων 630 Θεοφόρων Πατέρων τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου – ΚΥΡΙΑΚΗ 16 Ἰουλίου 2017

 Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Παγκρατίου Ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Ταυρομενίας – ΚΥΡΙΑΚΗ 9 Ἰουλίου 2017

 Δ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ,Κατάθεσις Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου – ΚΥΡΙΑΚΗ 2 Ἰουλίου 2017Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Φεβρωνίας ὁσιομάρτυρος – ΚΥΡΙΑΚΗ 25 Ἰουνίου 2017


Λεοντίου μάρτυρος – ΚΥΡΙΑΚΗ 18 Ἰουνίου 2017


 ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ – ΚΥΡΙΑΚΗ 11 Ἰουνίου 2017


ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ – ΚΥΡΙΑΚΗ 4 Ιουνίου 2017

 


 

flower-21η Μαΐου 2016
Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ – Η Ζωηφόρος Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
flower-28 Μαΐου 2016
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ – Η ψηλάφησις τοῦ Ἁγίου ἀποστόλου Θωμᾶ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Εὐαγγελιστοῦ
flower-215 Μαΐου 2016
ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
Παχωμίου τοῦ Μεγάλου, Ἀχιλλείου Λαρίσης
flower-222 Μαΐου 2016
ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ
Βασιλίσκου μάρτυρος
flower-229 Μαΐου 2016
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ
Θεοδοσίας Ὁσιομάρτυρος

 


flower-23 Απριλίου 2016
Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ

flower-210 Απριλίου 2016
Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ

flower-217 Απριλίου 2016
Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ – Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας

flower-224 Απριλίου 2016
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

 


flower-26 Μαρτίου 2016
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ
Τῶν ἁγίων 42 μαρτύρων τῶν ἐν Ἀμορίῳ

flower-213 Μαρτίου 2016
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ
Ἀνακομιδή λειψάνων Νικηφόρου Πατρ. Κων/Πόλεως

flower-220 Μαρτίου 2016
ΚΥΡΙΑΚΗ Α’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ)

flower-227 Μαρτίου 2016
Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ-Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ


flower-27 Φεβρουαρίου 2016
ΙΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ταλάντων)
Παρθενίου ἐπισκόπου Λαμψάκου
flower-214 Φεβρουαρίου 2016
ΙΖ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ)
Αὐξεντίου ὁσίου, Φιλήμονος Γάζης
flower-221 Φεβρουαρίου 2016
ΙΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ (Τελώνου καί Φαρισαίου)
Ἒναρξις Τριῳδίου, Τιμοθέου τοῦ ἐν Συμβόλοις, Ζαχαρίου Ἰεροσολύμων
flower-228 Φεβρουαρίου 2016
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ ΛΟΥΚΑ(ΑΣΩΤΟΥ)
Βασιλείου ὁμολογητοῦ


flower-217 Ἰανουαρίου 2016
ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ (Δέκα λεπρῶν)
Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου ὁσίου
flower-224 Ἰανουαρίου 2016
ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ (ΤΥΦΛΟΥ)
Ξένης ὁσίας, Βαβύλα ἱερομάρτυρος
flower-231 Ἰανουαρίου 2016
ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ (ΖΑΚΧΑΙΟΥ)
Κύρου καί Ἰωάννου τῶν Ἀναργύρων


flower-220 Δεκεμβρίου 2015
ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

flower-213 Δεκεμβρίου
ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ, ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ, Εὐστρατίου, Αὐξεντίου, Εὐγενίου, Μαρδαρίου καί Ὁρέστου μαρτύρων, Λουκίας μάρτυρος

flower-26 Δεκεμβρίου 2015
Ι΄ ΛΟΥΚΑ, Νικολάου ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ

 


 

flower-215 Νοεμβρίου 2015
Η΄ ΛΟΥΚΑ, Γουρία, Σαμωνᾶ καί Ἀβίβου Μαρτύρων καί ὁμολογητῶν

flower-28 Νοεμβρίου 2015
Ζ΄ ΛΟΥΚΑ, Ἡ σύναξις τῶν ἀρχιστρατήγων Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί τῶν λοιπῶν ἀσωμάτων δυνάμεων

flower-21 Νοεμβρίου 2015
Ε΄ ΛΟΥΚΑ, Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ ἀναργύρων Δαυΐδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ ὁσίου

 


flower-225 Οκτωβρίου 2015
ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ, Μαρκιανοῦ καί Μαρτυρίου Μαρτύρων καί νοταρίων

flower-218 Οκτωβρίου 2015
† Γ΄ ΛΟΥΚΑ, Λουκᾶ τοῦ ἀποστόλου καί εὐαγγελιστοῦ

flower-211 Οκτωβρίου 2015
† Δ΄ ΛΟΥΚΑ, Τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου

flower-2

4 Οκτωβρίου 2015
† B΄ ΛΟΥΚΑ, Πάντων τῶν ἐν Κύπρῳ διαλαμψάντων ἁγίων, Ἱεροθέου ἐπισκόπου Ἀθηνῶν