Ευρωπαϊκή πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Η νέα Ευρωπαϊκή πολιτική σας προσφέρει τη δυνατότητα να ελέγχετε που και με ποιον τρόπο χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η Ιστοσελίδα agioslazaros.org.cy ΔΕΝ αποθηκεύει ούτε χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από ανάγκες του ίδιου συστήματος (πχ σαν αναφορά, από την ίδια την σελίδα).

Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα μας, ενημερώστε μας στο email info@agioslazaros.org.cy

Cookies

Το agioslazaros.org.cy  έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας της ιστοσελίδας του.

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το agioslazaros.org.cy , να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα agioslazaros.org.cy.