ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Posted on 30 Αυγούστου 2018 by Admin

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 6:00 μ.μ.
ΟΡΘΡΟΣ 6:30 π.μ.

 • ΚΥΡΊΑΚΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΌΥ
  Αγίου Μεγαλομάρτυρος Μάμαντος
  Αγίου Ιωάννου του Νηστευτού
 • ΣΑΒΒΑΤΌΝ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΌΥ
  ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
 • ΚΥΡΊΑΚΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΌΥ
  Των Αγίων και δικαίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης
  Αγίας Οσιομάρτυρος Θεοδώρας
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΌΥ
  Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
  Νηστεία αυστηρά και απόλυτος
 • ΣΑΒΒΑΤΌΝ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΌΥ
  Αγίου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα
 • ΚΥΡΊΑΚΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΌΥ
  Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ευφημίας
 • ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΌΥ
  Αγίας Σοφίας, Πίστεως, Αγάπης και Ελπίδος των μαρτύρων
  Αγίου Ηρακλειδίου
  Οσίου Αναστασίου εν Περιστερωνοπηγή Κύπρου
 • ΠΕΜΠΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΌΥ
  Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, Θεοπίστης της συμβίας αυτού και Αγαπίου και Θεοπίστου των Υιών αυτών
 • ΣΑΒΒΑΤΌΝ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΌΥ
  Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά
 • ΚΥΡΊΑΚΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΌΥ
  Η Σύλληψις του Τιμίου Προδρόμου
 • ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΌΥ
  Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Ισαποστόλου Θέκλης
  Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου
 • ΤΡΊΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΌΥ
  Οσίας Ευφροσύνης και Παφνουτίου του πατρός αυτής
 • ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΌΥ
  Η μετάστασις του Αγίου ενδόξου και πανευφήμου Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού
 • ΣΑΒΒΑΤΌΝ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΌΥ
  Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού
  Αγίου Νεοφύτου του εγκλείστου
 • ΚΥΡΊΑΚΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΌΥ
  Αγίου Ιερομάρτυρος Γρηγορίου Επισκόπου και Φωτιστού της Αρμενίας