ΑΡΧΗ ΤΡΙΩΔΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του Τήρωνος

Posted on 5 Φεβρουαρίου 2019 by Admin