Πάντων των εκ ασκήσει λαμψάντων Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του Τήρωνος

Posted on 7 Φεβρουαρίου 2018 by Admin