Προηγιασμένη Θεία λειτουργία 6:30 π.μ. Μικρόν απόδειπνον και πρώτοι χαιρετισμοί 5:30 μ.μ. Μικρόν απόδειπνον και δεύτεροι χαιρετισμοί 7:30 μ.μ.

Posted on 7 Φεβρουαρίου 2018 by Admin