ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, Μνήμην επιτελούμεν πάντων των απ’ αιώνος Θεώ ευαρεστησάντων από Αδάμ άχρι και Ιωσήφ του μνήστορος της Υπεραγίας Θεοτόκου, Απόγευμα Κυριακής 4:00μ.μ., ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ και ΟΡΘΡΟΣ της Αγίας Ευγενίας

Posted on 4 Δεκεμβρίου 2018 by Admin