Πρώτη Θεία Λειτουργία 5:00 π.μ. – 8:15 π.μ. Δεύτερη Θεία Λειτουργία 9:00 π.μ. – 11:00 π.μ.

Posted on 30 Νοεμβρίου 2017 by Admin