Όρθρος, Ώρες, Εσπερινός καθημερινά όλη την καθαράν εβδομάδα 6:30 π.μ. Μέγα απόδειπνον 4:30 μ.μ.

Posted on 7 Φεβρουαρίου 2018 by Admin