ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Πλατεία Αγίου Λαζάρου, Λάρνακα, Κύπρος

Τηλ. 0357 24652498

email: info@agioslazaros.org.cy

Ωρες Επισκεπτών – Visiting Hours
1η Μαρτίου – 31 Οκτωβρίου  /  1st March – 31st October
Καθημερινώς – Daily 8:00 – 18:30
Κυριακή – Sunday 6:30 – 12:30 / 15:30 – 18:30

1η Νοεμβρίου – 29 Φεβρουαρίου  /  1st November – 29th February
Καθημερινώς – Daily 8:00 – 12:30 / 14:30 – 17:30
Κυριακή – Sunday 6:30 – 12:30 / 15:30 – 17:30