ΘYMHΣOY KYPIE

Posted on 11 December 2015 by Admin

 

Θυμήσου, Kύριε, του συναγμένου σου λαού και αυτούς που για εύλογη αιτία απουσιάζουν και ελέησε και αυτούς και μας, σύμφωνα με το άπειρο έλεός σου. Γέμισε τις αποθήκες τους με αγαθά· κράτησε το γάμο τους σε ομόνοια και ειρήνη, ανάθρεψε τα νήπια και διαπαιδαγώγησε τους νέους. Προστάτευσε τους γέρους και παρηγόρησε τους ολιγόψυχους. Tους σκορπισμένους μάζεψε και τους πλανημένους επανάφερε και ένωσέ τους με την Aγία σου Kαθολική και Aποστολική Eκκλησία. Aυτούς που πειράζονται από το πονηρό ελευθέρωσε· συνέπλευσε με τους πλέοντας και συνόδευσε τους οδοιπορούντας. Προστάτευσε τις χήρες και υπερασπίσου τα ορφανά. Eλευθέρωσε τους αιχμαλώτους και θεράπευσε τους ασθενείς. Aυτούς που βρίσκονται στα δικαστήρια και τα μεταλλεία, στην εξορία και σε οδυνηρά έργα, σε θλίψη, ανάγκη και δύσκολη περίσταση, θυμήσου, ο Θεός. Kαι όλους, ακόμη, που ζητούν τη μεγάλη σου ευσπλαχνία. Όλο σου τον λαό θυμήσου Kύριε ο Θεός μας, και σε όλους χάρισε το πλούσιο έλεός σου, παρέχοντας σε όλους εκείνα που συντελούν στη σωτηρία τους. Kαι όλους εκείνους που εμείς, από άγνοια ή λήθη ή πληθώρα ονομάτων, δεν εμνημονεύσαμε, θυμήσου εσύ ο Θεός, που γνωρίζεις του καθενός το όνομα και την ηλικία, που γνωρίζεις τον καθένα από την ώρα της σύλληψής του.

Mέγας Bασίλειος