ΜΑΪΟΣ 2023

Posted on 1 May 2023 by Admin

ΕΣΠΕΡΙΝΌΣ 6:30 μ.μ. – ΌΡΘΡΌΣ 6:15 π.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΜΑΪΟΥ
Αγίας μεγαλομάρτυρος Ειρήνης
Αγίου μεγαλομάρτυρος Εφραίμ του νεοφανούς
Εκ μεταθέσεως

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΜΑΪΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ
Ανάμνησις του εν ουρανώ φανέντος σημείου του Σταυρού

ΤΡΙΤΗ 9 ΜΑΪΟΥ
Αγίου μάρτυρος Χριστοφόρου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΜΑΪΟΥ
Αγίου Επιφανίου Αρχιεπισκόπου Κύπρου

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΜΑΪΟΥ
Αγίας μεγαλομάρτυρος Φωτεινής της Σαμαρείτιδος
Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΜΑΪΟΥ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ
Αγίων Θεοστέπτων και Ισαποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ
Η ΑΠΌΔΌΣΙΣ ΤΗΣ ΕΌΡΤΗΣ ΤΌΥ ΠΑΣΧΑ

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ
Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΌΥ ΚΥΡΙΌΥ ΤΌΥ ΘΕΌΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΌΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΌΥ ΧΡΙΣΤΌΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΪΟΥ
Αγίου Ιωάννου του Ρώσσου

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΜΑΪΟΥ
Των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων της εν Νικαία Α’ Όικουμενικής Συνόδου
Της Αγίας Υπομονής
Μνημόσυνο του ευσεβεστάτου Βασιλέως ημών Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου και των συν αυτώ αγωνισθέντων και πεσόντων και των υπό των Τούρκων αναιρεθέντων πατέρων και αδελφών ημών κατά την άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως την 29ην Μαΐου 1453